Placówka zakwalifikowała się do Programu Maluch+ 2021

Data

Szanowni Rodzice,
Pragniemy poinformować, że Placówka zakwalifikowała się do Programu Maluch+ 2021.
Rodzice uczęszczających dzieci do naszego żłobka, otrzymają dofinansowanie w wysokości 80
zł.
miesięcznie na dziecko, przez okres od stycznia 2021 do grudnia 2021.
Po otrzymaniu dotacji będziemy się z Państwem kontaktować.

Więcej
aktualności