Żłobek Kic-Kic bierze udział w projekcie w ramach Działania 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Data

Żłobek Kic-Kic bierze udział w projekcie w ramach Działania 05.03. Opieka nad dziećmi do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Tytuł projektu: Dzieci idą do Żłobka "KIC KIC" – Rodzice wracają do pracy 2
Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez
zapewnienie zorganizowanych form opieki nad nimi.
Okres realizacji projektu
2021-01-01 – 2023-02-28
Opis projektu
Celem głównym projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat
3 poprzez utworzenie 18 miejsc żłobkowych,
zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz wzrost aktywności zawodowej 18os. (17K),
sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat z ter. Gm. Miejskiej Pruszcz Gdański (woj. pomorskie) w
okresie I.21-II.23. Projekt wpłynie na realizacje celu szczegółowego Działania 5.3: „Zwiększone
zatrudnienie osób opiekujących się dziećmi do lat 3" poprzez realizacje 2 następujących zadań:
1. Utworzenie 18 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Niepublicznym Żłobku "KIC KIC" w
Pruszczu Gdańskim.
2. Bieżące funkcjonowanie 18 nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3 w Niepublicznym Żłobku
"KIC KIC" w Pruszczu Gdańskim.

 

Więcej
aktualności