DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Data

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program MALUCH+

Utworzenie (lub utworzenie i dofinansowanie funkcjonowania) miejsc opieki w żłobku

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Programu MALUCH+ 2021 na zadanie
„Utworzenie i zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki w żłobku” w Kic-Kic
przybędzie 18 nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Na ten cel otrzymaliśmy
dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 215 400 zł. w tym:
– 180 000 zł. na utworzenie nowych miejsc
– 35 400 zł. na zapewnienie funkcjonowania nowych miejsc.

Więcej
aktualności